Saltar navegación

Trigonometría

O triángulo rectángulo

Como recordarás, un triángulo rectángulo é un triangulo que ten dous catetos que forman un ángulo recto, é dicir de 90º.

Os catetos dun triángulo rectángulo forman un ángulo de 90º
Móstrase un triángulo rectángulo coa súa hipotenusa e os dous catetos
Enric Ripoll. Triángulo rectángulo (CC BY-SA)

O teorema de Pitágoras

O teorema de Pitágoras establece que o cadrado da lonxitude da hipotenusa é igual á suma dos cadrados das lonxitudes dos dous catetos.

Na figura vese que a área do cadrado amarelo é igual á suma das áreas dos cadrados verde e vermello
Na figura vese que a área do cadrado amarelo é igual á suma das áreas dos cadrados verde e vermello
Enric Ripoll. Teorema de Pitágoras (CC BY-SA)

Podemos escribir o resultado do teorema de Pitágoras do seguinte xeito:

O cadrado da hipotenusa é igual a suma dos cadrados dos catetos

O seno e o coseno

Imaxina un triángulo rectángulo cuxa hipotenusa teña unha lonxitude igual á unidade (a=1), entón podemos afirmar que o coseno do ángulo indicado é o cateto contiguo ao ángulo, b; e, o seno o cateto oposto ao ángulo, c.

Nun triángulo rectángulo cunha hipotenusa de lonxitude un, o cateto oposto ao ángulo é o seu seno e o cateto contiguo o seu coseno
Nun triángulo rectángulo cunha hipotenusa de lonxitude un, o cateto oposto ao ángulo é o seu seno e o cateto contiguo o seu coseno
Enric Ripoll (CC BY-SA)

É evidente que se a hipotenusa é 1:

Seno cadrado dun ángulo máis o coseno cadrado do mesmo ángulo é igual a un

Para obter o seno ou o coseno dun ángulo, normalmente vas a usar a calculadora, non obstante convén que coñezas algúns. Se estamos a traballar con ángulos expresados en graos sexaxesimais:

alfa 30º 45º 60º 90º
seno de alfa 0 Un medio Raíz de dous dividido por dous Raíz de tres dividido por dous 1
coseno de alfa 1 Raíz de tres dividido por dous Raíz de dous dividido por dous Un medio 0
Táboa básica de senos e cosenos

O teorema de Thales

Dous triángulos son semellantes se teñen os mesmos ángulos. Cando isto acontece, os correspondentes lados gardan a mesma relación entre eles. Mira as figuras:

Dous triángulos semellantes teñen lados cuxa relación é a mesma
Dous triángulos semellantes
Enric Ripoll. Dous triángulos semellantes (CC BY-SA)
O teorema de Thales dinos que A relación entre os lados de dous triángulos semellantes é a mesma

Podemos ver esta relación tamén superpoñendo os dous triángulos:

Podemos trazar unha liña paralela a calquera dos lados do triángulo azul e obter un triángulo semellante (o vermello)
Dous triángulos semellantes
Enric Ripoll. Dous triángulos semellantes (CC BY-SA)

Podemos aplicar o teorema de Thales a calquera triángulo. Se o triángulo é rectángulo, podemos relacionar os catetos e hipotenusa coas funcións trigonométricas de seno e coseno. Mira a figura e o resultado final:

Relación entre os lados dun triángulo rectángulo e as funcións trigonométricas
Relación entre os lados dun triángulo rectángulo e as funcións trigonométricas
Enric Ripoll. Relacións trigonométricas e triángulo rectángulo (CC BY-SA)

Polo tanto, podemos escribir: Aa relacións entre os lados dun triángulo rectángulo e as funcións seno e coseno son iguais

Ou se o preferimos:

Aa relacións entre os lados dun triángulo rectángulo e as funcións seno e coseno son iguais