Saltar navegación

Proba 2

Test SCORM

Pregunta

Quen non propugnou o modelo heliocéntrico?

Respostas

Aristarco de Samos

Nicolás Copernico

Aristóteles

Pregunta

Usando a terceira lei de Kepler e sabendo que a Terra está a 1.5·1011 m do Sol, deduce o valor do semieixe maior da órbita de mercurio que tarda 87días e 23.23 horas en completar a súa órbita.

Respostas

O seu semieixe maior é de 5.81·1010 m

O seu semieixe maior é de 5.81·1011 m

O seu semieixe maior é de 5.81·109 m

O seu semieixe maior é de 5.81·1010 km

Habilitar JavaScript