Saltar navegación

Proba 1

Test SCORM

Pregunta

A unidade de carga eléctrica é o Coulomb, indicada mediante a letra maiúscula C.

Cando dúas cargas eléctricas se signo contrario se enfrontan a certa distancia, atráense. Sinala cales destas situacións expresa correctamente as interaccións sabendo que a carga 1 é de 4 C e que a carga 2 é de -2 C.

Respostas

Forza de 1 sobre 2 é o dobre que a de 2 sobre 1

Forza de 1 sobre 2 é igual que a de 2 sobre 1

Forza de 1 sobre 2 é a metade que a de 2 sobre 1

Dúas cargas que se atraen

Pregunta

No exemplo estudado do cabalo e o carro, cal sería a aceleración adquirida pola Terra se o cabalo fai unha forza de 13000  N e a fricción do chan co carro é de 4000 N?

No debuxo podemos ver as parellas de acción-reacción da interacción entre unha carruaxe e o chan da terra

Datos: Masa da Terra 5,98·1024 kg; masa do sistema cabalo-carro: 1300 kg

Respostas

a = 1.51·10-21 m/s2, é tan pequena que non a notamos

a = 1.51·10-21 m/s2, e nótase perfectamente

A aceleración adquirida pola Terra e a mesma que a adquirida polo carro, xa que as forzas que se establecen entre o sistema e a Terra son parellas de acción reacción de igual intensidade (módulo)

Non se pode saber

Habilitar JavaScript