Saltar navegación

O terceiro principio: o enunciado

O libro sobre a mesa horizontal exerce unha forza que é igual á que exerce a mesa sobre o libro (chamada normal)
Forzas de acción e reacción
Enric Ripoll. Forzas de acción e reacción (CC BY-SA)

Xeralmente o terceiro principio da dinámica enúnciase así:

"Se dous corpos (A e B) interactúan entre eles a forza que fai o corpo A sobre o B será a mesma que fai o corpo B sobre A, pero de sentido contrario".

É moi importante insistir en que as forzas de acción e reacción actúan sobre corpos distintos e por iso dan lugar aos correspondentes efectos sobre os dous corpos.

Tamén é necesario insistir en que a intensidade (módulo) de cada unha das forzas é a mesma, independentemente das masas ou outras características dos corpos que interactúan.