Saltar navegación

Canto sei?

Exercicio resolto

A órbita da Terra é case circular. A distancia entre a Terra e o Sol é de 150 millóns de quilómetros (unha unidade astronómica) e a masa da Terra é de 5.98·1024 kg. Tendo en conta isto, responde:

Terra xirando entorno ao Sol
Enric Ripoll. Órbita terrestre (CC BY-SA)

a) Cal é a velocidade angular da Terra no seu movemento arredor do Sol

b) Cal é a rapidez da Terra arredor do Sol?

c) Cal é a forza de atracción que sufre a Terra debido ao Sol?

d) Cal é a forza de atracción que sufre o Sol debido á Terra?

e) Cal será a masa do Sol