Saltar navegación

O principio de Arquímedes

A forza de pulo

Un corpo mergullado nun líquido ou nun gas experimenta unha forza ascendente chamada pulo.

Principio de Arquímedes

Debido ás diferencias de presión entre a parte superior e inferior, o corpo sufre unha forza ascendente chamada pulo
Debido ás diferencias de presión entre a parte superior e inferior, o corpo sufre unha forza ascendente chamada pulo
Enric Ripoll. Principio de Arquímedes (CC BY-SA)

No século III a C, o científico Arquímedes descubriu que a forza de pulo experimentada por un corpo mergullado nun líquido era igual ao peso do líquido desprazado polo corpo.

A forza de pulo débese á existencia das diferentes presións hidrostáticas que actúan a diferentes alturas do corpo mergullado. Mira a figura.

A forza de pulo é a resultante das dúas forzas que actúan:

A presión resultante é a resta das presións inferior e superior

Se multiplicamos agora pola superficie da base do cilindro mergullado:

O pulo é igual ao peso do líquido desprazadoNo vídeo, podemos observar que cando a pesa está introducida na auga, o dinamómetro indica menor forza, o que é indicativo de que existe unha forza de pulo cara arriba debido ao líquido
 
Enric Ripoll. Principio de Arquímedes (CC BY-SA)

Tendo en conta que a superficie da base do cilindro multiplicada pola diferencia de alturas é o volume do cilindro:

O pulo é igual ao peso do líquido desprazado

Como d é a densidade do líquido, a expresión anterior coincide co peso do volume do líquido desprazado.

A forza de pulo depende da porción de sólido mergullado no líquido: a maior porción mergullada, maior forza de pulo.

Os submarinos, os globos (aeróstatos) e os densímetros son algunhas das aplicacións do principio de Arquímedes.