Saltar navegación

Ampliacións

Xogo de emparellar

Estas ampliacións son simples repasos do que xa deberías ter estudado e comprendido. Podes usalas para recordar os conceptos referidos aos vectores e aos movementos.

De momento, propómosche un xogo de emparellamento para que te divirtas.

Gráfica da posición en función do tempo para un MRU

Gráfica posición en función do tempo para un MRUA

Gráfica da velocidade en función do tempo para un MRU

Gráfica da velocidade en función do tempo para un MRUA

Vector con compoñentes

Vector con compoñentes

Suma dos vectores e

Suma destes vectores e

Moi ben!

Vas mal!