Saltar navegación

Proba 2

Test SCORM

Pregunta

Coa polea móbil podemos diminuír o esforzo
Enric Ripoll. Polea móbil (CC BY-SA)

Unha polea móbil é unha variante da polea simple. Consta de dúas poleas: unha fixa e outra móbil, o que permite facer a metade de forza para levantar un determinado peso. Que forza deberemos exercer para levantar un peso de 400 N?


Respostas

400 N

100 N

200 N

Pregunta

En relación á polea móbil do exercicio anterior, se levantamos o peso unha altura de 0.75 m, cal será a lonxitude do anaco de corda pasado polas nosas mans?

Respostas

Será tamén de 0.75 m

Non se pode saber

Deberemos tirar de 1.5 m de corda

Habilitar JavaScript