Saltar navegación

O segundo principio: as variacións no movemento

Na escena podemos ver o efecto que produce unha forza nun corpo de masa constante.
Na simulación, o alumno debe deducir a dependencia da aceleración adquirida pola masa M e a forza aplicada sobre a mesma
Enric Ripoll. Forza actuando sobre unha masa (CC BY-SA)

Acabamos de ver que, se un corpo libre mantén a súa masa constante, e se sobre el actúa unha forza aparece no mesmo unha aceleración. É dicir, variará algunha característica do vector velocidade (sexa o seu módulo, a súa dirección ou o seu sentido).

Se o corpo estaba inicialmente en repouso (ou se a forza actúa na mesma dirección do movemento), adquirirá un Movemento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (Moitos autores prefiren chamar a este movemento Movemento Rectilíneo Uniformemente Variado por razóns que se estudan cando o movemento é circular).