Saltar navegación

Primeiro principio

Escena. O principio de inercia permítenos entender o sorprendente feito acontecido a este ciclista que se move con velocidade constante: a botella de auga acaba nos seus pés a pesar de continuar pedaleando. Para pór en marcha a simulación fai un clic dentro da escena (máis o menos polo centro da pantalla). Se queres volver a ver a escena, refresca a páxina.
Enric Ripoll. Sorpresa de ciclista (CC BY-SA)