Saltar navegación

Proba 1

Test SCORM

Pregunta

Temos un burato na parte superior esquerda do cadritoTemos un cadrado como o da figura. Indica a posición que adquirirá cando o colguemos do punto sinalado.

Respostas

Cadrito

O cadrito xira 30 graos

O cadrito xira 45 graos

O cadrito xira 90º

Pregunta

Unha barra metálica de 30 N de peso e 5 m de lonxitude apóiase en dúas pedras A e B. Se situamos sobre a barra un peso de 50 N a 2 m da pedra A

Peso de 50 N situado a 2 metros do extremo dunha barra de 5 metros de lonxitude e que pesa 30 N
Enric Ripoll. Barra e peso (CC BY-SA)

Respostas

O centro de gravidade do sistema estará a 2.1875 m de A

O centro de gravidade do sistema estará a 3.1875 m de A

O centro de gravidade do sistema estará a 1.1875 m de A

O centro de gravidade do sistema estará a 1.5875 m de A

Habilitar JavaScript