Saltar navegación

Forza centrípeta

Descomposición do vector aceleración en dúas compoñentes: tanxencial e centrípeta
Enric Ripoll. Aceleración centrípeta (CC BY-SA)

Como vimos no punto anterior, unha das compoñentes intrínsecas nas que podemos descompoñer o vector aceleración é a denominada aceleración centrípeta (tamén chamada normal) que é un vector perpendicular á velocidade instantánea e dirixido cara o centro da curva na que está o móbil.

Cando existe a aceleración centrípeta, o móbil estará cambiando a dirección do movemento. Dis que a aceleración centrípeta é a responsable da modificación da dirección do vector velocidade instantánea.

Pódese demostrar  que o valor do módulo da aceleración centrípeta é:

A aceleración centrípeta é igual ao cadrado do módulo do vector velocidade dividido polo raio da curva

Onde r é o raio da curva e Módulo da velocidade é o módulo do vector velocidade.

Evidentemente, esta aceleración estará producida pola compoñente centrípeta da forza cuxo módulo será:

A forza centrípeta é igual á masa polo cadrado do módulo do vector velocidade dividido polo raio da curva

Se recordamos a relación entre o módulo da velocidade instantánea e a velocidade angular instantánea, podemos escribir:

A forza centrípeta é igual ao produto entre a masa, o raio e a velocidade angular ao cadrado

Nun movemento circular uniforme haberá unha forza centrípeta que o produce, nun movemento circular uniformemente acelerado (variado) haberá as dúas compoñentes: a centrípeta e a tanxencial.