Saltar navegación

Canto sei?

Exercicio resolto

A Terra e a Lúa vistas desde Marte
NASA. Terra e Lúa (CC0)

Debido a gravidade , a Terra atrae a Lúa cunha forza que é igual a 1.9260·1020 N. Sabemos que a distancia entre a Terra e a Lúa é de 384400 km e a masa do noso satélite é de 7.349·1022 kg

Se consideramos que a Lúa xira en círculos ao redor da Terra, canto vale a forza centrípeta sobre a Lúa?

Cal será o módulo da súa velocidade instantánea?

Canto tempo tardará en dar unha volta completa?