Saltar navegación

2o Xogo de inercia

Neste xogo o alumno ten que intentar mostrar a pelota xusto no momento anterior a saída do muro.
Neste xogo o alumno ten que intentar mostrar a pelota xusto no momento anterior a saída do muro.
Autor: Enric Ripoll (CC BY-SA)

O xogo

Como xa debes saber, o principio de inercia é o responsable de que os corpos sigan un Movemento Rectilíneo e Uniforme se sobre eles non actúa forza ningunha (ou a suma de todas as forzas exercidas sobre o corpo é cero).

Propomos agora un xogo para que practiques as consecuencias do principio de inercia.