Saltar navegación

Canto sei?

Test SCORM

Pregunta

Un resorte alóngase 3 cm cando penduramos un peso de 45 N. Cal será o valor da súa constante elástica?

Respostas

45 N/m

15 N/m

15 N/cm

45 N/cm

Pregunta

A forza que actúa sobre un resorte está dada pola seguinte lei no Sistema Internacional: F = 34·Δx. O valor da forza que sobre el se exerce cando está estirado 0.3 cm é de:

Respostas

0.110 N

0.258 N

0.102 N

Habilitar JavaScript