Saltar navegación

Análise de preconceptos

Test SCORM

Pregunta

Indica cal destas afirmacións é correcta:

Respostas

O Sol sae polo leste e se pon polo oeste

O Sol sae polo oeste e se pon polo leste

O día e a noite son consecuencia da rotación da Terra sobre si mesmo

Pregunta

Indica cal destas frases ten sentido:

Respostas

O equinoccio de verán dáse no mes de Xuño

O equinoccio de inverno dáse no mes de Decembro

O equinoccio de primavera dáse no mes de Marzo

Pregunta

O sistema solar:

Respostas

Está na galaxia de "Andrómeda"

Está na galaxia espiral "M88"

Está na galaxia chamada "Vía Láctea"

Pregunta

Cales destes planetas teñen órbitas máis pequenas que a da Terra?

Respostas

Venus e Mercurio

Marte e Saturno

Xúpiter e Marte

Pregunta

Chamamos período ao tempo que un planeta (por exemplo) tarda en completar unha órbita. Di cal é a afirmación certa.

Respostas

Canto máis lonxe do Sol está un planeta, maior será o seu período.

Canto máis preto estea un planeta do Sol, maior será o seu período.

Canta máis masa teña un planeta, maior será o seu período

Pregunta

A Terra e a Lúa atráense, por iso a Lúa está ligada á Terra xirando e completando a súa órbita cada 27 días aproximadamente. Cal destas tres afirmacións é correcta?

Respostas

A forza con que a Terra atrae a Lúa é maior que a que fai a Lúa sobre a Terra

A forza con que a Terra atrae a Lúa é menor que a que fai a Lúa sobre a Terra

A forza con que a Terra atrae á Lúa é igual que a que fai a Lúa sobre a Terra

Pregunta

Un astronauta:

Respostas

Pesa máis na superficie terrestre que na da Lúa

Pesa más na superficie da Lúa que na da Terra

Ten máis masa na Terra que na Lúa

Pregunta

Que tipo de contaminación, sobre todo, se pretende evitar cando se constrúe un observatorio astronómico no alto dunha montaña?

Respostas

A contaminación acústica

A contaminación química

A contaminación luminosa

A contaminación bacteriana

Habilitar JavaScript