Saltar navegación

O terceiro principio: canto sei?

Exercicio resolto

A Terra e a Lúa vistas desde Marte
NASA. Terra e Lúa (CC0)

Debido a gravidade , a Terra atrae a Lúa cunha forza que é igual a 1.9260·1020 Newtons. Sabendo que a masa da Terra é de 5.98·1024 kg e que a da Lúa é de 7.35·1022 kg.

Calcula a forza que fai a Lúa sobre a Terra e a aceleración dos dous corpos.