Saltar navegación

Análise de preconceptos

Test SCORM

Pregunta

Imaxina que un condutor de Fórmula 1 está dando voltas circulares en un circuíto sempre a 200 km/h

Respostas

O coche está acelerado

O coche non está acelerado xa que sempre leva 200 km/h

Sen preguntar ao condutor non se pode saber

Pregunta

Supón que o condutor anterior aumenta a súa rapidez de 200 km/h a 300 km/h.

Respostas

O coche tivo aceleración tanxencial e aumentou a súa aceleración centrípeta

O coche só tivo aceleración tanxencial

O coche tivo aceleración tanxencial e a súa aceleración centrípeta mantívose constante

Pregunta

Sobre un móbil que leva un MRUA

Respostas

Non actúa a chamada forza centrípeta

Non actúa a forza tanxencial

Actúan tanto a forza tanxencial como a centrípeta

Habilitar JavaScript