Saltar navegación

Efecto da presión sobre os fluídos

Escena. Na simulación o alumno observará a falta de compresibilidade dos líquidos fronte ao comportamento dos gases.Na simulación o alumno pode observar o efecto que produce unha presión sobre un gas e sobre un líquido Enric Ripoll. Efecto da presión sobre os fluídos. (CC BY-SA)

Os fluídos son partes da materia que poden fluír, é dicir, poden pasar por buratos pequenos. Os fluídos non teñen unha forma definida, senón que adoptan a forma do recipiente que os contén.

Os fluídos con que normalmente tratamos son os líquidos e os gases, pero entre eles hai unha diferenza notable: mentres que os líquidos  se comprimen moi pouco ao aplicarlles unha presión, os gases o fan variando o volume notablemente. Isto débese a que as partículas nun gas están moi lonxe unhas das outras ao contrario que nos líquidos en que están moi próximas.  Observa a simulación para comprobalo.