Saltar navegación

Proba 3

Test SCORM

Pregunta

Cal é a forza con que se atraen dúas mazás de 40 g separadas 10 cm?

Respostas

0.4 N

1.0672·10-11 N

0.02 N

1.06·10-1 N

Pregunta

Astronauta na Lúa
Astronauta na Lúa
NASA. Neil A. Armstrong - Apollo 11 (CC0)

Calcula o peso dun astronauta da 75 kg situado na superficie da Lúa.

Datos: masa da Lúa, 7.35 · 1022kg; diámetro da Lúa, 3474 km.

Respostas

735.3 N

121.5 N

242.8 N

1236.8 N

Pregunta

Os telescopios colócanse en altas montañas para:

Respostas

Evitar ao máximo a contaminación luminosa

Que os astrónomos teñan a suficiente tranquilidade para desenvolver o seu traballo

Evitar os efectos dun exceso de gravidade

Habilitar JavaScript