Saltar navegación

Análise de preconceptos

Test SCORM

Pregunta

Imaxina que hai unha porta aberta, como será máis fácil pechala?

Respostas

Empurrando cunha forza perpendicular á porta e desde o lugar máis afastado posible do seu eixe de rotación (da unión das bisagras co marco)

Empurrando cunha forza perpendicular á porta a metade de camiño entre o picaporte e o seu eixe de rotación (a unión das bisagras co marco)

Empurrando cunha forza que forma 45º co plano da porta e desde o lugar máis afastado posible do seu eixe de rotación (a unión das bisagras co marco)

Pregunta

Se queremos que un corpo sólido estea en repouso e sen rotación:

Respostas

Temos que procurar que non haia rozamento

Temos que facer que a suma de todas as forzas e momentos que actúa sobre el sexa cero

Temos que procurar que a suma das forzas que actúan sobre el sexa cero

Pregunta

O centro de gravidade dun sólido:

Respostas

Unicamente se pode determinar en corpos simétricos

Pódese determinar no laboratorio para calquera corpo sólido (aínda que non sexa simétrico)

É un punto que ten máis densidade que o resto do corpo

Habilitar JavaScript