Saltar navegación

As leis de Kepler

O físico e matemático alemán Johannes Kepler (século XVI-XVII d. C.) estudou unhas táboas astronómicas que o astrónomo Tycho Brahe había elaborado e, con elas, estableceu as súas leis dos movementos planetarios  que podemos enunciar así:

1ª Lei: Todos os planetas describen órbitas elípticas arredor do Sol e o Sol ocupa un dos focos da elipse.

2ª Lei: A liña que une o Sol e un planeta varre áreas iguais en tempos iguais.

3ª Lei: O cadrado dos tempos que tardan os planetas en completar a súa órbita (período) é proporcional ao cubo do semieixe maior da elipse que describen.

Escena. 1ª Lei
1ª Lei de KeplerAutor: Enric Ripoll. 1ª Lei de Kepler (CC BY-SA)
Escena. 2ª Lei
2ª Lei de KeplerAutor: Enric Ripoll.2ª Lei de Kepler (CC BY-SA)
Escena. 3ª Lei
3ª Lei de KeplerAutor: Enric Ripoll.3ª Lei de Kepler (CC BY-SA)