Saltar navegación

Proba 2

Test SCORM

Pregunta

Imaxe mostrando a suma gráfica das dúas forzas

Dúas forzas (A forza uno é de dous con cinco coma menos cero con cinco Newtons e a forza dous é de cero con cinco coma menos tres con cinco Newtons) como as que se indican na figura actúan sobre un corpo de masa 10 kg en repouso e situado no punto (-3, 4).

Respostas

Como a forza resultante é de (3, -4) N ao cabo de 2 s o corpo estará en P(4,8) m

Como a forza resultante é de (3, -4) N ao cabo de 2 s o corpo terá unha velocidade de (4,8) m/s

Como a forza resultante é de (3, -4) N ao cabo de 2 s o corpo estará en P(-2.4,3.2) m

Como a forza resultante é de (3, -4) N ao cabo de 2 s o corpo estará en P(2.4,-3.2) m

Pregunta

Cálculo da resultante entre dous forzas sobre un corpoNa figura temos dúas forzas que actúan sobre un corpo, a resultante destas dúas forzas calculada graficamente é:

Respostas

Posible resultante 1

Posible resultante 2

Posible resultante 3

Habilitar JavaScript