Saltar navegación

Proba 1

Test SCORM

Pregunta

No fondo dunha piscina de 2 m de profundidade hai un tapón circular de 10 cm de raio.

Respostas

Terá que facerse una forza de 615.8 N para destapar a piscina cando está chea.

Terá que facerse una forza de 3 N para destapar a piscina cando está chea.

Terá que facerse una forza de 1231.6 N para destapar a piscina cando está chea.

Terá que facerse una forza de 61.5 N para destapar a piscina cando está chea.

Pregunta

Calcula en atmosferas en canto aumenta a presión coa profundidade no mar cada 10 metros, sabendo que 1 atm equivale a 101325 Pa.

Respostas

10 atm.

0.97 atm.

0.72 atm.

Pregunta

Nun elevador de coches, un automóbil de 2500 kg encóntrase sobre un émbolo de  15 m2 de superficie. Calcula a forza mínima que hai que exercer no outro émbolo de 0.4 m2 de superficie para comezar a elevalo.

Respostas

10.8 N

20.5 N

653.3 N

356.2 N

Pregunta

A densidade do aire a 25 ºC é de 1.19 g/cm3. Se mantemos a temperatura do aire dentro dun globo a 75 ºC conseguimos que a súa densidade sexa de 1.018 g/cm3. Se o volume do globo é de 100 m3:

Respostas

A forza de pulo será de 1166.2 N

A forza de pulo será de 997.64 N

A forza de pulo será de 11600 N

Pregunta

No exercicio do globo anterior, poderemos elevar como máximo un peso de:

Respostas

456 N

168.56 N, o equivalente ao peso de 17.2 kg na superficie da Terra

1685 N, o equivalente ao peso de 172 kg superficie da Terra

Habilitar JavaScript