Saltar navegación

Créditos

Estas secuencias didácticas foron realizadas durante o período da licenza por estudos concedida pola Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no curso escolar 2016/17.

Logo da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

A licenza xeral da obra é CC BY-SA

A estrutura e o índice das diferentes páxinas web (excepto as correspondentes escenas) foron realizadas mediante o programa de autor eXe learning

logo de eXe

Os estilos foron adaptados polo autor para facilitar a accesibilidade.

As escenas foron realizadas mediante a ferramenta Descartes-JS.


DescartesJS
DescartesJS é un intérprete de Descartes compatible HTML5, consecuentemente, as escenas interactivas desenvolvidas con Descartes funcionan en calquera dispositivo tipo ordenador, tableta ou smartphone, independientemente do sistema operativo que leve.

Créditos

Escenas

Todas as escenas das secuencias didácticas son autoría de Enric Ripoll.

Sons e vídeos

Todos os vídeos, narracións e sons son autoría de Enric Ripoll.

Imaxes

Todas as imaxes, excepto as que se relacionan no documento adxunto (botón de créditos), son autoría de Enric Ripoll.

Textos

Todos os textos, excepto os que teñen a correspondente cita, son autoría de Enric Ripoll.