Saltar navegación

A caída dos corpos

Na escena podemos tentar acertar na diana e comprender o movemento de caída
Na simulación, o alumno debe comprender os movementos de caída
Enric Ripoll. Xogo da caída de dous corpos (CC BY-SA)

O peso

No correspondente apartado veremos que o peso é o resultado da atracción entre os corpos debido a súa masa. Preto da superficie terrestre e ao nivel do mar todos os corpos caen cunha aceleración próxima aos 9.81 m/s2 (esta aceleración é chamada tamén intensidade da gravitacional). O peso dun corpo pódese calcular ao multiplicar esta aceleración pola masa deste:

O peso é igual á masa pola aceleración da gravidade

Polo tanto, o movemento que seguen os corpos cando se deixan caer preto da superficie terrestre desde o repouso ou cunha velocidade inicial que teña a mesma dirección que ge é un Movemento Rectilíneo e Uniformemente Acelerado.

Se os corpos próximos á superficie terrestre inicialmente teñen unha velocidade cunha dirección diferente á de  ge, seguirán movementos parabólicos.

Agora te propomos un xogo para que te habitúes aos movemento de caída.