Saltar navegación

Proba 1

Test SCORM

Pregunta

Un equinoccio é:

Respostas

O círculo imaxinario máximo sobre a superficie da Terra perpendicular ao seu eixe

O mesmo que a lonxitude terrestre

O mesmo que a latitude terrestre

É o punto de corte entre a eclíptica e o plano do ecuador terrestre

Pregunta

A eclíptica é:

Respostas

A traxectoria aparente do Sol

Un círculo imaxinario máximo que pasa polos polos da Terra

O mesmo que un paralelo terrestre

Pregunta

Aristóteles pensaba:

Respostas

Que Saturno xiraba arredor da Terra

Que a Terra xiraba arredor do Sol

Que as estrelas fixas non xiraban arredor da Terra

Pregunta

Os epiciclos dos que se fala no modelo xeocéntrico son:

Respostas

Órbitas circulares que os planetas fan arredor do Sol

Órbitas circulares que fai o Sol arredor de mercurio

Órbitas circulares que fan os planetas arredor dun punto que xira ao redor da Terra

Habilitar JavaScript