Saltar navegación

A Terra no Universo

Obxectivos

Na animación vemos un satélite encargado de analizar o cambio climático.
Satélite artificial
Autor: NASA/JPL-Caltech«Climate Change: Vital Signs of the Planet: NASA carbon-counting satellite arrives at launch site». Accedido 20 de abril de 2017. https://climate.nasa.gov/news/1077/nasa-carbon-counting-satellite-arrives-at-launch-site/. (CC0)

Despois de rematar este punto, deberás:

  • Comprender e sopesar as diferentes concepcións que a humanidade tivo do Universo.
  • Entender e utilizar as leis de Kepler.
  • Explicar fenómenos diarios como a noite, o día, as mareas... mediante a Lei da Gravitación Universal
  • Coñecer a concepción actual do Universo e a súa orixe.