Saltar navegación

Análise de preconceptos

Test SCORM

Pregunta

Un globo pode ascender

Respostas

Se o aire que está no seu interior está máis frío que o do exterior

Se o aire que está no seu interior está máis quente que o do exterior

Pregunta

O aire que envolve a Terra

Respostas

Non pesa, por iso cando introducimos unha burbulla na auga ascende cara a superficie.

Pesa e é o responsable da chamada presión atmosférica.

Pregunta

Di cal destas afirmacións é correcta:

Respostas

Se un submarino queda en repouso a unha profundidade de 10 km no fondo do mar, acoplado sobre a area, non pode volver á superficie porque os motores a esa profundidade non funcionan

Se un submarino queda en repouso a unha profundidade de 10 km no fondo do mar, acoplado sobre a area, non pode volver á superficie porque estaría sometido a unha enorme presión debido a auga.

Si que podería volver á superficie.

Pregunta

Submarino sobre rocas
Enric Ripoll. Submarino sobre rocas (CC BY-SA)


Se o submarino anterior repousa no fondo do mar sobre unhas rocas irregulares:

Respostas

Podería volver á superficie

Tampouco podería volver á superficie

Pregunta

Hai obxectos que flotan na auga debido a:

Respostas

Que teñen máis densidade que a auga

Que non son solubles en auga

Que teñen carga eléctrica

Que non son solubles en auga e que teñen menos densidade que a auga.

Habilitar JavaScript