Saltar navegación

O firmamento

Equinoccio [en línea]. Wikipedia, A enciclopedia libre, 2017 [data de consulta: 13 de marzo de 2017]. Disponible en <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Equinoccio&oldid=96848158>.
Coordenadas celestes incluíndo os solsticios de verán e inverno
Colaboradores de Wikipedia.. Coordenadas celestes (CC BY)

Chamamos firmamento á bóveda celeste onde aparentemente se sitúan os astros. A localización dos astros determínase desde a posición ocupada pola Terra.

A ciencia que se ocupa do estudo da posición dos astros (lúa, planetas, estrelas...), denomínase astronomía e para iso úsanse as coordenadas celestes.

Coordenadas celestes

Eixe celeste: arredor deste eixe parece que xira a bóveda celeste. Este eixe coincide co eixe de rotación da Terra.

Ecuador celeste: e o plano perpendicular ao eixe celeste.

Eclíptica: é a traxectoria aparente que fai o sol arredor da Terra.

Os ángulos lamda (λ) e fi (Φ) indican a lonxitude e a latitude terrestres.
Na sección da Terra, indícanse os ángulos que miden a lonxitude e a latitude
Colaboradores de Wikipedia, "Latitude," Wikipedia, A enciclopedia libre, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Latitude&oldid=766339063 (accedido 13 de  marzo de 2017). . Lonxitude e latitude (Dominio público)

Equinoccios: son os puntos onde se cortan a eclíptica e o ecuador celeste.

Declinación: é o ángulo formado entre un astro e o ecuador celeste (coincide coa latitude terrestre).

Ascensión recta: é o ángulo medido a partir do punto Aries cara ao leste ao longo del ecuador celeste (coincide coa lonxitude terrestre).

Coordenadas terrestres

Latitude: é o ángulo que forma a liña que une o centro da Terra co punto na superficie contado desde o plano do ecuador. Represéntase mediante os círculo imaxinarios chamados paralelos.

Lonxitude: Podemos imaxinar círculos sobre a superficie terrestre que pasan polos dous polos, estes círculos denomínanse meridianos. O meridiano considerado como orixe (0º) é o chamado meridiano de Grenwich e a partir del cóntase, en graos, a lonxitude. A lonxitude dun determinado lugar é o ángulo que hai entre o meridiano de Grenwich e o que pasa por ese sitio