Saltar navegación

Proba 1

Test SCORM

Pregunta

Temos unha pedra atada a unha corda e se mostra a tensión
Enric Ripoll. Pedra que xira (CC BY-SA)

Facemos xirar unha pedra de masa 0.5 kg sobre unha mesa horizontal sen rozamento. Se a tensión da corda é de 100 N

Respostas

A forza centrípeta será de 100 N e a aceleración centrípeta de 3 m/s2

A forza centrípeta será de 100 N e a aceleración centrípeta de 0.3 m/s2

Non se pode coñecer a forza centrípeta

A forza centrípeta será de 100 N e a aceleración centrípeta de 200 m/s2

A forza centrípeta será de 100 N e a aceleración centrípeta de 50 m/s2

Habilitar JavaScript