Saltar navegación

Análise de preconceptos

Test previo

Pregunta

Se aplicamos en sentido contrario ao movemento rectilíneo a mesma forza sobre un camión e sobre un coche que levan a mesma velocidade:

Respostas

Parará antes o camión porque ten maior masa

Parará antes o coche porque ten menor masa

Percorrerá máis distancia, antes de parar, o coche

Pregunta

Cando a un corpo que está en repouso lle aplicamos unha forza:

Respostas

O corpo ponse en movemento e segue un movemento rectilíneo e uniforme (con velocidade constante).

O corpo ponse en movemento e segue un movemento rectilíneo e con aceleración constante.

Dependendo da masa que teña o corpo, este adquirirá unha aceleración ou non.

Habilitar JavaScript