Saltar navegación

As forzas e o equilibrio nos fluídos

Escena. Neste apartado, comprenderás a causa de que un globo ascenda ao ser quentado o seu aire interior; isto e moitas cousas máis. Para pór en marcha a simulación fai un clic dentro da escena (máis o menos polo centro da pantalla). Se queres volver a ver a escena, refresca a páxina.

Enric Ripoll. Ar quente (CC BY-SA)

Obxectivos

Na fotografía vemos un barómetro de mercurio que permite medir a presión atmosférica.
Barómetro
Autor: Enric Ripoll. Barómetro de mercurio do IES da Cañiza (CC BY-SA)

Despois de rematar este punto, deberás:

  • Saber definir o concepto de presión.
  • Utilizar con soltura o principio de Arquímedes e o principio fundamental da hidrostática.
  • Comprender o funcionamento dos barómetros.
  • Aplicar todo o aprendido ás situacións que se dan decotío.
Os densímetros son instrumentos para medir a densidade dos líquidos, o seu funcionamento baséase no principio de Arquímedes
Os densímetros son instrumentos para medir a densidade dos líquidos
Enric Ripoll. Densímetros do IES Cañiza (CC BY-SA)