Pasaporte emocional. Diario de viaxe

Visto: 94 veces
Votos
Aínda sen votos

2024-04-17

Ilustrativo. Diario de viaxe

Materia: Inglés

Descrición: Contido interactivo que permite ao alumnado crear o seu propio diario de viaxe rexistrando as súas experiencias nas distintas paradas da iniciativa Pasaporte emocional. A narrativa dunha viaxe emocionante e a creación dinámica do diario, que recolle as preferencias de cada persoa no seu deseño (cor, fotografías etc.), motivan ao alumnado a anotar un breve resumo co que se queda de cada destino, contribuíndo así á asimilación do coñecemento adquirido e a súa expresión escrita.  

Tipo de recursos: 

  • Actividades de escritura.
  • Creador dun diario de viaxe personalizado.

Número de sesións estimadas: Segundo criterio docente e nivel do alumnado. Recoméndase dedicarlle parte dunha sesión cada vez que se remate un dos destinosda iniciativa. 

Aclaracións: 

  • A iniciativa "Pasaporte emocional" consta de dúas versións (unha destinada a primaria e outra a secundaria). Engloba catro destinos dunha viaxe emocionante. Tamén está dispoñible un contido independente por cada parada da viaxe, así como un diario de viaxe, un creador de avatares e un encerado de debuxo libre.
  • Aínda que a iniciativa está deseñada de xeito secuencial, os contidos tamén poden traballarse de forma illada (excepto o diario de viaxe).

Contidos relacionados:

Pasaporte emocional. Diario de viaxe

Visto: 0 veces
Votos
Aínda sen votos
2024-04-17
imaxe
Ilustrativo. Diario de viaxe

Materia: Inglés

Descrición: Contido interactivo que permite ao alumnado crear o seu propio diario de viaxe rexistrando as súas experiencias nas distintas paradas da iniciativa Pasaporte emocional. A narrativa dunha viaxe emocionante e a creación dinámica do diario, que recolle as preferencias de cada persoa no seu deseño (cor, fotografías etc.), motivan ao alumnado a anotar un breve resumo co que se queda de cada destino, contribuíndo así á asimilación do coñecemento adquirido e a súa expresión escrita.  

Tipo de recursos: 

  • Actividades de escritura.
  • Creador dun diario de viaxe personalizado.

Número de sesións estimadas: Segundo criterio docente e nivel do alumnado. Recoméndase dedicarlle parte dunha sesión cada vez que se remate un dos destinosda iniciativa. 

Aclaracións: 

  • A iniciativa "Pasaporte emocional" consta de dúas versións (unha destinada a primaria e outra a secundaria). Engloba catro destinos dunha viaxe emocionante. Tamén está dispoñible un contido independente por cada parada da viaxe, así como un diario de viaxe, un creador de avatares e un encerado de debuxo libre.
  • Aínda que a iniciativa está deseñada de xeito secuencial, os contidos tamén poden traballarse de forma illada (excepto o diario de viaxe).

Contidos relacionados:

Ficheiros relacionados
Arbol
Recursos relacionados
Categoría personalizada
Dirixido a alumnado de Educación Primaria (5º e 6º) e Educación Secundaria Obrigatoria (1º a 4º ESO) para adquirir e afondar nas competencias emocionais.