Misión Sistema Solar. Os planetas (Visión holográfica)

Visto: 0 veces
2023-07-14

Materia: Ciencias Sociais

Descrición: Contido audiovisual e interactivo baseado en hologramas que permite a visualización en 3D dos planetas, da súa correspondente rotación e do seu xiro sobre o seu propio eixe. Acompáñase dunha guía para a creación manual da pirámide holográfica que permite a proxección dos hologramas. Esta pirámide pódese realizar de forma sinxela con elementos reciclados. 

Tipo de recursos: 

  • Visor holográfico.

Número de sesións estimadas: 1.

Química Manipulativa. Reaccións químicas

Visto: 0 veces
2023-06-06

Materia: Física e Química

Descrición: Laboratorio virtual manipulativo para a representación e o axuste de reaccións químicas. O alumnado traballará con fichas 3D para representar os reactivos e os produtos e irá axustando a ecuación que se presenta. Construirá, coas pezas correspondentes a cada elemento químico, torres, tendo en conta que debe haber o mesmo número de fichas en ambas partes da reacción.

Tipo de recursos:

  • Laboratorio virtual

Número de sesións estimadas: 1.

Laboratorio de Té Kombucha

Visto: 0 veces
2023-05-16

Materia: Bioloxía e Xeoloxía

Descrición: Contido virtual que permite comprender o proceso de cultivo do té kombucha, paso a paso, así como as súas aplicacións prácticas e creativas. Contén dous laboratorios nos que se pode expor ao cultivo a tres temperaturas distintas (16 ºC, 18 ºC e 22 ºC), comprobando os cambios producidos ao longo de dez días na súa masa e no seu pH, respectivamente, para poder extraer, finalmente, conclusións aplicando o método científico.

Tipo de recursos:

Vilardebit

Visto: 0 veces
2023-04-14

Situarse en las redes. Secuencia didáctica de comunicación digital para la ciudadanía electrónica. Este Objeto Educativo Digital (ODE) prevé una serie de actividades y tareas que tienen lugar en una ciudad ficticia, Vilardebit, donde los alumnos intentarán obtener una tarjeta de ciudadanía digital tras superar varias pruebas. El objetivo fundamental es proporcionar alfabetización digital y habilidades comunicativas. El enfoque de trabajo es cooperativo y orientado a pequeños proyectos.

Vilardebit

Visto: 0 veces
2023-04-14

Situarse nas redes. Secuencia didáctica de comunicación dixital para a cidadanía electrónica. O presente Obxecto Dixital Educativo (ODE) achega unha serie de actividades e tarefas que se desenvolven nunha cidade ficticia, Vilardebit, onde o alumnado tratará de conseguir un carné de cidadanía dixital a partir da superación de diversas probas. O obxectivo fundamental é fornecer competencias de alfabetización dixital e da área comunicativa. O enfoque de traballo é cooperativo e orientado a pequenos proxectos.

Galegas loitadoras

Visto: 0 veces
2023-04-13

Ode pertencente á serie "Sementes de liberdade". Galegas loitadoras: é un percorrido a través de diferentes colectivos de mulleres, que empezaron traballando para aportar á economía familiar e a súa loita por un emprego digno. Orixe e importancia do 8 de marzo Mulleres que loitaron polos nosos dereitos: As primeiras. Mariscadoras, a loita no mar. Traballadoras das fábricas, Pontesa. Científicas e investigadoras, o efecto Matilda.