Misión Sistema Solar. Os planetas (Visión holográfica)

Visto: 0 veces
2023-07-14

Materia: Ciencias Sociais

Descrición: Contido audiovisual e interactivo baseado en hologramas que permite a visualización en 3D dos planetas, da súa correspondente rotación e do seu xiro sobre o seu propio eixe. Acompáñase dunha guía para a creación manual da pirámide holográfica que permite a proxección dos hologramas. Esta pirámide pódese realizar de forma sinxela con elementos reciclados. 

Tipo de recursos: 

  • Visor holográfico.

Número de sesións estimadas: 1.

Química Manipulativa. Reaccións químicas

Visto: 0 veces
2023-06-06

Materia: Física e Química

Descrición: Laboratorio virtual manipulativo para a representación e o axuste de reaccións químicas. O alumnado traballará con fichas 3D para representar os reactivos e os produtos e irá axustando a ecuación que se presenta. Construirá, coas pezas correspondentes a cada elemento químico, torres, tendo en conta que debe haber o mesmo número de fichas en ambas partes da reacción.

Tipo de recursos:

  • Laboratorio virtual

Número de sesións estimadas: 1.

Laboratorio de Té Kombucha

Visto: 0 veces
2023-05-16

Materia: Bioloxía e Xeoloxía

Descrición: Contido virtual que permite comprender o proceso de cultivo do té kombucha, paso a paso, así como as súas aplicacións prácticas e creativas. Contén dous laboratorios nos que se pode expor ao cultivo a tres temperaturas distintas (16 ºC, 18 ºC e 22 ºC), comprobando os cambios producidos ao longo de dez días na súa masa e no seu pH, respectivamente, para poder extraer, finalmente, conclusións aplicando o método científico.

Tipo de recursos:

Outeiro do byte

Visto: 0 veces
2023-04-14

Situarse nas redes. Secuencia didáctica de comunicación dixital para a cidadanía electrónica. O presente Obxecto Dixital Educativo (ODE) achega unha serie de actividades e tarefas que se desenvolven nunha cidade ficticia onde o alumnado tratará de conseguir un carné de cidadanía dixital a partir da superación de diversas probas. A secuencia formativa consta de tres escenarios distintos: o primeiro escenario reúne unha serie de actividades de análise e serán identificadas como tarefas de observatorio.

Outeiro do byte

Visto: 0 veces
2023-04-14
Situarse en las redes. Secuencia didáctica de comunicación digital para la ciudadanía electrónica Este Objeto Educativo Digital (ODE) proporciona una serie de actividades y tareas que tienen lugar en una ciudad ficticia donde los estudiantes intentarán obtener una tarjeta de ciudadanía digital después de pasar varias pruebas. La secuencia de entrenamiento consta de tres escenarios diferentes: el primer escenario reúne una serie de actividades de análisis y se identificará como tareas de observación.