Deportes na Escola: Pinfuvote

Visto: 0 veces
2024-04-12

Esta unidade sobre o Pinfuvote pertence a un conxunto de 8, nas que se traballan distintos deportes na escola.Está dirixida a ESO e Bacharelato, facendo as adaptacións que o profesorado estime oportunas segundo cada nivel. Nela inclúese información sobre regras básicas do deporte, quecemento específico, actividades interactivas, proxecto/s final/ais e autoavaliación do aprendido.

Deportes na Escola: Datchball

Visto: 0 veces
2024-04-12

Esta unidade sobre o Datchball pertence a un conxunto de 8, nas que se traballan distintos deportes na escola. Está dirixida a ESO e Bacharelato, facendo as adaptacións que o profesorado estime oportunas segundo cada nivel. Nela inclúese información sobre regras básicas do deporte, quecemento específico, actividades interactivas, proxecto/s final/ais e autoavaliación do aprendido.

Autocoidado emocional. Sorteo de autoagasallos

Visto: 0 veces
2024-03-27

Materia: Benestar emocional na aula

Descrición: Pílula interactiva que promove a adquisición de rutinas de autocoidado entre o alumnado a través dunha dinámica na que cada estudante elaborará unha lista propia de pequenos regalos que facerse no día a día. Posteriormente e durante unha semana, o alumnado entrará no contido para atopar un regalo diferente e aleatorio da súa lista que terá que desfrutar ao longo do día.

Tipo de recursos: 

Matemáticas marcianas: Potencias astronómicas con bloques

Visto: 0 veces
2024-02-09

Contido audiovisual motivador, interactivo, inclusivo, cooperativo e divertido. A través dunhas ledas alieníxenas procedentes de Marte, artéllanse as potencias de base 10 e a notación científica. Empregando material visual (bloques) e interactivo, resulta un método alternativo á hora de traballar este tema. Amais, ten relación directa cunha aplicación práctica da matemática, a astronomía, eido máis que apropiado para unhas marcianas.

Matemáticas marcianas: operaciones combinadas por bloques

Visto: 0 veces
2024-02-09

Contido audiovisual motivador, interactivo, inclusivo, cooperativo e divertido. A través dunhas ledas alieníxenas procedentes de Marte, artéllase a teoría das operacións combinadas por bloques. Consiste nun método alternativo ao tradicional “xerarquía de operacións”. Dado que este tema resulta bastante difícil de asimilar polo alumnado, o material realizado evidénciase como un innovador procedemento visual e manipulativo. Co obxectivo de favorecer todos os estilos de aprendizaxe, o traballo consta de diversidade na tipoloxía das súas actividades.

El corazón del sueño - Proxecto: "O detective Selva e os misterios de Santiago"

Visto: 0 veces
2024-02-09

Xogo virtual detectivesco baseado na lectura de textos interactivos e realización de actividades. Neste segundo caso centramos a investigación na unidade da Xeración do 27. O alumnado deberá investigar sobre o asasinato dun crítico literario compostelán ficticio. Na procura do culpable, coñecerán a destacados escritores, pintores e políticos galegos, ademais de coñecer as anécdotas das estancias de Federico García Lorca en Santiago.

El rayo de luna - Proxecto: "O detective Selva e os misterios de Santiago"

Visto: 0 veces
2024-02-08

Xogo virtual detectivesco baseado na lectura de textos interactivos e realización de actividades. Este primeiro caso está centrado na unidade do Romanticismo. Nel, o alumnado deberá investigar a desaparición do fillo de Rosalía de Castro e Manuel Murguía. Para resolver o misterio deberán ler as pistas e ir tomando as súas notas.

Ojos verdes: Mirar la naturaleza - Descrifrando los grandes temas de la cultura

Visto: 0 veces
2024-02-07

As oito ODE que forman o proxecto son unha serie de materiais didácticos para Lingua Castelá e Literatura, estruturados e planificados para o 4º ano da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). Cada ODE está estruturado arredor dun tema, que serve de eixo condutor de todas as actividades didácticas. No tocante ao bloque de Educación Literaria, este afástase da tradicional orde cronolóxica e perspectiva nacional para entroncar directamente coa disciplina da Literatura Comparada, en particular, con postulados tematolóxicos e transnacionais.

La vida de los otros - Descrifrando los grandes temas de la cultura

Visto: 0 veces
2024-02-06

As oito ODE que forman o proxecto son unha serie de materiais didácticos para Lingua Castelá e Literatura, estruturados e planificados para o 4º ano da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). Cada ODE está estruturado arredor dun tema, que serve de eixo condutor de todas as actividades didácticas. No tocante ao bloque de Educación Literaria, este afástase da tradicional orde cronolóxica e perspectiva nacional para entroncar directamente coa disciplina da Literatura Comparada, en particular, con postulados tematolóxicos e transnacionais.

Entre las cuatro paredes de la casa - Descrifrando los grandes temas de la cultura

Visto: 0 veces
2024-02-06

As oito ODE que forman o proxecto son unha serie de materiais didácticos para Lingua Castelá e Literatura, estruturados e planificados para o 4º ano da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). Cada ODE está estruturado arredor dun tema, que serve de eixo condutor de todas as actividades didácticas. No tocante ao bloque de Educación Literaria, este afástase da tradicional orde cronolóxica e perspectiva nacional para entroncar directamente coa disciplina da Literatura Comparada, en particular, con postulados tematolóxicos e transnacionais.