Pasaporte emocional. Encerado (debuxo libre)

Visto: 0 veces
2024-04-17

Materia: Benestar emocional na aula

Descrición: Encerado que conta con numerosas ferramentas para debuxar: figuras xeométricas, liñas, frechas, pincel, cadro de texto, inserción de imaxes, goma de borrar etc. O alumnado poderá personalizar o panel de debuxo cambiando a cor de fondo, modificando o formato dos elementos seleccionados e desprazándoos ao lugar de preferencia para realizar composicións creativas, esquemas ou mapas conceptuais.

Tipo de recursos:

Pasaporte emocional. Diario de viaxe

Visto: 0 veces
2024-04-17

Materia: Inglés

Descrición: Contido interactivo que permite ao alumnado crear o seu propio diario de viaxe rexistrando as súas experiencias nas distintas paradas da iniciativa Pasaporte emocional. A narrativa dunha viaxe emocionante e a creación dinámica do diario, que recolle as preferencias de cada persoa no seu deseño (cor, fotografías etc.), motivan ao alumnado a anotar un breve resumo co que se queda de cada destino, contribuíndo así á asimilación do coñecemento adquirido e a súa expresión escrita.  

Pasaporte emocional. Toronto

Visto: 0 veces
2024-04-17

Materia: Benestar emocional na aula

Descrición: Contido dinámico e interactivo que ten como finalidade mellorar as competencias sociais fomentando a convivencia a partir dunha viaxe a Toronto. O alumnado deberá xestionar unha serie de situacións empregando a escoita activa e a asertividade.

Tipo de recursos:

  • Actividades interactivas.

Número de sesións estimadas: de 2 a 3, dependendo da profundidade coa que se queira traballar.

Aclaracións

Pasaporte emocional. Grecia

Visto: 0 veces
2024-04-17

Materia: Benestar emocional na aula

Descrición: Contido dinámico e interactivo que ten como finalidade aprender a xestionar as emocións propias de xeito que os factores externos non impidan acadar a estabilidade emocional a partir dunha viaxe a Grecia. Para conseguir a autonomía emocional, traballarase na autoimaxe, na autoestima, no autoconcepto e na autoeficacia.

Tipo de recursos:

Pasaporte emocional. Ourense

Visto: 0 veces
2024-04-17

Materia: Benestar emocional na aula

Descrición: Contido dinámico e interactivo que ten como finalidade aprender a regularse emocionalmente a partir dunha viaxe a Ourense na que o alumnado deberá xestionar emocións como o medo, a tristeza e a ira.

Tipo de recursos:

  • Actividades interactivas.
  • Escenarios interactivos.

Número de sesións estimadas: de 2 a 3, dependendo da profundidade coa que se queira traballar.

Aclaracións

Autocoidado emocional. Sorteo de autoagasallos

Visto: 0 veces
2024-03-27

Materia: Benestar emocional na aula

Descrición: Pílula interactiva que promove a adquisición de rutinas de autocoidado entre o alumnado a través dunha dinámica na que cada estudante elaborará unha lista propia de pequenos regalos que facerse no día a día. Posteriormente e durante unha semana, o alumnado entrará no contido para atopar un regalo diferente e aleatorio da súa lista que terá que desfrutar ao longo do día.

Tipo de recursos: 

El corazón del sueño - Proxecto: "O detective Selva e os misterios de Santiago"

Visto: 0 veces
2024-02-09

Xogo virtual detectivesco baseado na lectura de textos interactivos e realización de actividades. Neste segundo caso centramos a investigación na unidade da Xeración do 27. O alumnado deberá investigar sobre o asasinato dun crítico literario compostelán ficticio. Na procura do culpable, coñecerán a destacados escritores, pintores e políticos galegos, ademais de coñecer as anécdotas das estancias de Federico García Lorca en Santiago.

El rayo de luna - Proxecto: "O detective Selva e os misterios de Santiago"

Visto: 0 veces
2024-02-08

Xogo virtual detectivesco baseado na lectura de textos interactivos e realización de actividades. Este primeiro caso está centrado na unidade do Romanticismo. Nel, o alumnado deberá investigar a desaparición do fillo de Rosalía de Castro e Manuel Murguía. Para resolver o misterio deberán ler as pistas e ir tomando as súas notas.

Ojos verdes: Mirar la naturaleza - Descrifrando los grandes temas de la cultura

Visto: 0 veces
2024-02-07

As oito ODE que forman o proxecto son unha serie de materiais didácticos para Lingua Castelá e Literatura, estruturados e planificados para o 4º ano da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). Cada ODE está estruturado arredor dun tema, que serve de eixo condutor de todas as actividades didácticas. No tocante ao bloque de Educación Literaria, este afástase da tradicional orde cronolóxica e perspectiva nacional para entroncar directamente coa disciplina da Literatura Comparada, en particular, con postulados tematolóxicos e transnacionais.

La vida de los otros - Descrifrando los grandes temas de la cultura

Visto: 0 veces
2024-02-06

As oito ODE que forman o proxecto son unha serie de materiais didácticos para Lingua Castelá e Literatura, estruturados e planificados para o 4º ano da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). Cada ODE está estruturado arredor dun tema, que serve de eixo condutor de todas as actividades didácticas. No tocante ao bloque de Educación Literaria, este afástase da tradicional orde cronolóxica e perspectiva nacional para entroncar directamente coa disciplina da Literatura Comparada, en particular, con postulados tematolóxicos e transnacionais.