Deportes na Escola: Pinfuvote

Visto: 0 veces
2024-04-12

Esta unidade sobre o Pinfuvote pertence a un conxunto de 8, nas que se traballan distintos deportes na escola.Está dirixida a ESO e Bacharelato, facendo as adaptacións que o profesorado estime oportunas segundo cada nivel. Nela inclúese información sobre regras básicas do deporte, quecemento específico, actividades interactivas, proxecto/s final/ais e autoavaliación do aprendido.

Deportes na Escola: Datchball

Visto: 0 veces
2024-04-12

Esta unidade sobre o Datchball pertence a un conxunto de 8, nas que se traballan distintos deportes na escola. Está dirixida a ESO e Bacharelato, facendo as adaptacións que o profesorado estime oportunas segundo cada nivel. Nela inclúese información sobre regras básicas do deporte, quecemento específico, actividades interactivas, proxecto/s final/ais e autoavaliación do aprendido.

Autocoidado emocional. Sorteo de autoagasallos

Visto: 0 veces
2024-03-27

Materia: Benestar emocional na aula

Descrición: Pílula interactiva que promove a adquisición de rutinas de autocoidado entre o alumnado a través dunha dinámica na que cada estudante elaborará unha lista propia de pequenos regalos que facerse no día a día. Posteriormente e durante unha semana, o alumnado entrará no contido para atopar un regalo diferente e aleatorio da súa lista que terá que desfrutar ao longo do día.

Tipo de recursos: 

Matemáticas marcianas: operaciones combinadas por bloques

Visto: 0 veces
2024-02-09

Contido audiovisual motivador, interactivo, inclusivo, cooperativo e divertido. A través dunhas ledas alieníxenas procedentes de Marte, artéllase a teoría das operacións combinadas por bloques. Consiste nun método alternativo ao tradicional “xerarquía de operacións”. Dado que este tema resulta bastante difícil de asimilar polo alumnado, o material realizado evidénciase como un innovador procedemento visual e manipulativo. Co obxectivo de favorecer todos os estilos de aprendizaxe, o traballo consta de diversidade na tipoloxía das súas actividades.

Taller de vistas. Debuxa as vistas das figuras. Nivel avanzado

Visto: 0 veces
2024-01-31

Descrición: Contido manipulativo no que o alumnado poderá observar figuras en 3D e representar as súas vistas principais (alzado, planta, perfil dereito e perfil esquerdo). O laboratorio permitirá debuxar liñas sólidas ou punteadas de forma sinxela e dinámica, e incluirá numerosas figuras en orde ascendente de dificultade. Esta iniciativa está formada por tres contidos, cada un correspóndese cun nivel de complexidade: básico, intermedio e avanzando.   

Taller de vistas. Debuxa as vistas das figuras. Nivel intermedio

Visto: 0 veces
2024-01-31

Descrición: Contido manipulativo no que o alumnado poderá observar figuras en 3D e representar as súas vistas principais (alzado, planta, perfil dereito e perfil esquerdo). O laboratorio permitirá debuxar liñas sólidas ou punteadas de forma sinxela e dinámica, e incluirá numerosas figuras en orde ascendente de dificultade. Esta iniciativa está formada por tres contidos, cada un correspóndese cun nivel de complexidade: básico, intermedio e avanzando.   

Taller de vistas. Debuxa as vistas das figuras. Nivel Básico

Visto: 0 veces
2024-01-30

Descrición: Contido manipulativo no que o alumnado poderá observar figuras en 3D e representar as súas vistas principais (alzado, planta, perfil dereito e perfil esquerdo). O laboratorio permitirá debuxar liñas sólidas ou punteadas de forma sinxela e dinámica, e incluirá numerosas figuras en orde ascendente de dificultade.​ Esta iniciativa está formada por tres contidos, cada un correspóndese cun nivel de complexidade: básico, intermedio e avanzando.  

Tipo de recurso: 

Introdución á IA. Respóndelle a UX1A

Visto: 0 veces
2024-01-25

Descrición: Vídeo interactivo, baseado na entrevista coral ás expertas en IA Verónica Bolón, Sara Guerreiro e Minia Manteiga, no que o alumnado irá afianzando os seus coñecementos sobre cuestións esenciais sobre a Intelixencia Artificial a través de sinxelas preguntas ao final de cada bloque temático.

Este contido complementa ao de "As entrevistas de UX1A", que incorpora o vídeo lineal (sen preguntas) das expertas con todos os controis habilitados (avance, retroceso, pause, subtítulos etc.) e os vídeos individuais de cada unha delas.