Saltar navegación

Lexibilidade tipográfica

Información

A lexibilidade tipográfica é o conxunto de características dunha familia tipográfica que posibilitan que está sexa lexible, recoñecida e interpretada. Existen múltiples factores que inflúen e poden modificala polo que convén telos en conta no deseño gráfico:

 

Neste caso, o deseñador Pepe Gimeno emprega unha tipografía case ilexible de forma intencionada

Elena Samartino. Tipografía. Pepe Gimeno (CC BY-NC-SA)

Ponte a proba

Indica se son verdadeiros ou falsos os seguintes enunciados:

Pregunta 1

A letra maiúscula é a máis lexible.

Pregunta 2

As tipografías máis adecuadas para imprimir son as que teñen serifa.

Pregunta 3

Aconséllase empregar varias cores análogas nas tipografías.

Pregunta 4

É máis lexible unha composición co fondo negro e a fonte tipográfica en cor branca.