Saltar navegación

Actividade

Ponte a proba

Pregunta 1

A sinalización debe atender unhas normas e ser o máis universal posible.

Pregunta 2

A sinalización forma parte da identidade corporativa dunha empresa. 

Pregunta 3

O propósito das sinais identificativas é embelecer o espazo no que se sitúan.

Pregunta 4

A ergonomía é importante na colocación das sinais.

Pregunta 5

A altura de visión desde o chan é de 2 metros, se unha persoa está sentada.

Pregunta 6

A sinalética ten que ser moi visible na contorna, aínda que distorsione o espazo.

Pregunta 7

A sinalética pode axudar a visibilizar grupos e colectivos sociais que normalmente son discriminados.