Saltar navegación

Clasificación tipográfica

Clasificación de tipografías

As tipografías clasifícanse atendendo a certas características como a presenza ou ausencia de remates nas letras, a forma deste remate, a uniformidade ou non do ancho do trazo, da dirección do eixe de engrosamento, etc. Existen varios tipos de clasificación das tipografías (Maximilien Vox,Robert Bringhurst) pero aquí imos ver unha moi habitual e práctica pola súa simplicidade. Na canle de Imborrable en Youtube podes ver un vídeo sobre este tema.

Tipografía sen serifa ou de pau seco

Carece de remates decorativos ou serifas. Os trazos son uniformes e con poucos contrastes.

É moi empregada no ámbito comercial porque é adecuada para imprimir carteis ou publicidade con pouco texto. Tamén son indicadas para o seu uso en pantalla ou textos que teñan un tamaño pequeno, aínda que se é un texto moi longo pode resultar monótono. É un tipo de letra caracterizado pola súa neutralidade, que connota modernidade e seguridade.

Algúns exemplos de tipografía sen serifa son Arial, Futura, Helvética, Gotham, Verdana.

Elena Samartino CC BY NC SA 

Tipografía con serifa ou Roman

Presenta remates ou remates nos extremos dos trazos. É adecuada para textos longos xa que o remate crea unha liña invisible de lectura que a favorece; por este motivo é recomendable usala para persoas con dislexia. No deseño gráfico considéranse clásicas e tradicionais e inspiran seriedade.

Algúns exemplos de tipografía con serifa son Times New Roman, Garamond, Curier, Palatino, Book Antigua, etc.

Elena Samartino CC BY NC SA 


Manuscrita, script o cursiva

 Imitan a caligrafía manuscrita. Poden ser difíciles de ler porque os trazos adoitan ligarse entre si. É unha caligrafía que transmite máis emoción e proximidade e resultan ao mesmo tempo clásica e elegante.


Exemplos de tipografías manuscritas son Beckham Script , Parisienne, kikuri, Handster, Lote Santos...

Elena Samartino CC BY NC SA 


Tipografía decorativa

Non segue un modelos xa que está deseñada para resultar diferente e única. Esta é unha tipografía moi expresiva que chama moito a atención. Non é recomendable para parágrafos, pero si para textos moi curtos ou para logos.

decorativa

María Martín Hernández (CC BY-NC-SA)

Indica o tipo de letra

Pregunta

Verdana

Respostas

Sen serifa

Con serifa

Pregunta

Helvetica

Respostas

Sen serifa

Decorativa

Manuscrita

Pregunta

Time New Roman

Respostas

Sen serifa

Con serifa

Pregunta

Lote Santos

Respostas

Con serifa

Cursiva

Sen serifa

Decorativa

Habilitar JavaScript