Saltar navegación

Exemplo de logo

Observa

A continuación podemos dous exemplos de traballo de forma de dous logos inventados onde se pode ver a aplicación de tanxentes. O primeiro deles é para unha tenda ecolóxica de froitas e verduras e o segundo está pensado para unha tenda de venda de bicicletas.

No logo de ECOHUERTO empregamos varias tanxencias nas diferentes letras do nome da tenda:

  • Na letra E, unha circunferencia tanxente a dúas rectas que conflúen e unha circunferencia tanxente a dúas rectas paralelas.
  • Na letra C: tanxencias exteriores e interiores a dúas circunferencias dadas ou enlace entre dúas rectas paralelas.
  • Na letra O: dous óvalos.
  • Na letra U: circunferencias tanxentes a dúas rectas paralelas ou entre dúas rectas paralelas.
  • Na letra T: tanxencias exteriores e interiores a dúas circunferencias dadas e unha circunferencia tanxente interior a outras dúas.

María Martín Hernández..CC BY NC SA

 

No logo de Bike podemos observar as seguintes tanxencias:

  • Na letra B: Rectas tanxentes exteriores a dúas circunferencias e circunferencias tanxentes a outra.
  • Na engrenaxe: circunferencias tanxentes exteriores a outras dadas na cadea e circunferencias tanxentes a dúas rectas paralelas.
  • Na letra I: Rectas tanxentes exteriores a dúas circunferencias.
  • Na letra E: Circunferencias tanxentes a dúas rectas paralelas.

María Martín Hernandez. CC BY NC SA