Saltar navegación

DEPORTES ALTERNATIVOS: INDIACA OU PETECA

Logo Indiaca
Carmen García e Manuel Mato. Logo Indiaca (CC BY-NC-SA)

OBXECTIVOS

Icons made by Icon Pond from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

a. Obxectivos lingüísticos

 • Ensinar ao alumnado vocabulario específico de Indiaca.
 • Permitir ao alumnado empregar expresións relacionadas coa Indiaca.
 • Animar ao alumnado a empregar unha linguaxe formal e apropiada na clase de Educación Física.
 • Desenvolver habilidades de escoitar, falar e escribir correctamente na Lingua Galega.
 • Empregar o galego como lingua vehicular nas clases de Educación Física.

b. Obxectivos específicos de Educación Física

 • Explicar ao alumnado as normas da clase de Educación Física relativas á Indiaca.
 • Axudar ao alumnado no cumprimento das normas das sesións de Indiaca.
 • Explicar ao alumnado os procesos de aprendizaxe específicos de Indiaca.
 • Comprobar o entendemento por parte do alumnado dos procesos de aprendizaxe específicos de Indiaca.
 • Crear un clima positivo na aula de cara á Indiaca.
 • Integrar ao alumnado con distintas capacidades, facendo grupos flexibles na clase para xogar a Indiaca.
 • Fomentar a autonomía do alumnado organizando torneos de Indiaca.
 • Valorar a participación e motivación positiva nas sesións e partidos de Indiaca máis que o resultado final.

c. Outros obxectivos

 • Ensinar ao alumnado o uso de Audacity.
 • Ensinar ao alumnado a gravar e editar vídeos e fotografías.
 • Usar o Dicionario da RAG para comprobar o galego escrito.
 • Buscar imaxes con licenza CC BY-SA en internet.