Saltar navegación

Síntese subtractiva

Información

Cor Pigmento

A síntese subtractiva é produto da mestura de pigmentos ou pinturas. Cada pigmento resta unha parte de luz, polo que canto máis pigmentos se engadan máis escuro será.

 Cores primarias: maxenta, amarela e azul cian.

  Cores secundarias: azul, verde e vermello.

Síntese subtractiva
Intef. Síntese subtractiva (CC BY-NC-SA)