Saltar navegación

Psicoloxía da cor

Información


A psicoloxía da cor estuda os efectos que pode producir a cor nos nosos sentimentos e no estado de ánimo. Depende de factores culturais e persoais, pero aínda así convén coñecer as principais cualidades que se atribúen a cada unha delas. A continuación destacamos os valores máis habituais. Para ampliar información sobre este tema é recomendable o libro de Eva Heller La psicología del color.Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón.


Significado das cores

Infografía psicoloxía da cor
Elena Samartino (CC BY-NC-SA 4.0)