Saltar navegación

2. Sintaxe visual I. Elementos básicos da linguaxe visual

Información

 Os elementos básicos para representar as formas son o punto, a liña, o plano, a textura e a cor. Estes elementos poden empregarse en dúas dimensións, como nos deseños gráficos, ou  tridimensionais como no 3D.

Todo deseño ten como base a linguaxe visual. Podemos distinguir varios tipos de elementos:

a) Elementos conceptuais: punto, liña, plano e volume.

b) Elementos visuais: forma, cor, textura ou tamaño.

c) Elementos de relación: dirección, posición, espazo, gravidade...

d) Elementos prácticos: nivel de iconicidade (real ou abstracta), significado, etc.