Saltar navegación

Síntese aditiva

Información

Cor luz

Ademais das propiedades da cor, é importante coñecer outros conceptos desta parte tan importante do deseño.

síntese aditiva de cor
Intef. Síntese aditiva (CC BY-NC-SA 3.0)

 A síntese aditiva é resultado da mestura das cores da luz. A suma produce a cor branca.

  Cores primarias: Vermella, azul e verde.

  Cores secundarias: azul cian, amarela e maxenta.