Saltar navegación

1.Percepción visual

Información

A teoría da Gestalt xorde en Alemaña ó redor dos anos 20 enfrontada ás teorías condutistas da psicoloxía. A Gestalt,"figura" ou "forma", estuda as formas de percibir a realidade, tendo moita influencia no deseño ao pode esta dar estratexias para facilitar a percepción de contidos e emocións. Entre os autores que contribuiron ao seu desenvolvemento destacan Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka, Kurt Lewin ou Rudolf Arnheim.

A teoría da Gestalt destaca varios principios ou leis polos que se rexe a percepción visual. Mencionamos os máis relevantes para o deseño:

Lei ou principio de fondo-forma.
Lei ou principio de simetría.
Lei ou principio de semellanza.
Lei ou principio de proximidade.
Lei ou principio de dirección común.
Lei ou principio de peche.
Lei ou principio de continuidade.
Lei de plenitude.

Na páxina web de SiloCreativo podes ver como se aplican as leis da Gestalt no deseño gráfico e, en concreto, no deseño de logos.