Guía para a creación de materiais educativos interactivos

 


Nestas páxinas aparecen indicacións xerais sobre aspectos técnicos e estéticos da elaboración dos itinerarios curriculares do Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CeDeC).

Esta guía é unha adaptación de Guía de estilo para el desarrollo de materiales, utilizada pola Junta de Andalucía - Consejería de Educación - Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente - Servicio de Educación Permanente

Licenciado baixo a Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License